Welkom bij de kennissite van het Onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ)

Het Onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer was gericht op het in beeld brengen, onderbouwen en beschrijven van de meest kansrijke maatregelen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer en het IJmeer. Het programma NMIJ is afgerond in 2015, de belangrijkste resultaten zijn terug te vinden op deze website.
Deze site wordt op beperkte schaal aangevuld met andere informatiebronnen.